VIDEO NADZOR KOMPLET SA DVR SNIMAČEM + HARD DISK 500 GB

Sadrži kompletnu opremu za ugradnju sistema: Digitalni video rekorder Dahua, 4 kanala. Uz DVR ide miš i daljinski. Podržava nadzor preko Interneta i mobilnog telefona. Linux operativni sistem. Potpuno automatizovan i jednostavan za korišćenje. Hard Disk od 500 Gb. Mesec dana neprekidnog snimanja. 2 Sony Anti vandal kamere za spoljašnju ili unutrašnju montažu. (IR diode za noćno snimanje, detekcija pokreta). 2 x 10m kabla za video signal sa konektorima i kabal za napajanje kamera. Napajanje za kamere.

Video nadzor komplet Pro Sistem 1

VIDEO NADZOR KOMPLET, DVR SNIMAČ, HDD 500 GB, 4 ANTI VANDAL KAMERE

Video nadzor komplet sa 4 anti vandal kamere za spoljašnju ili unutrašnju montažu sa ir diodama za noćno snimanje. Dahua DVR uređaj, 4 kanala sa hard diskom od 500 gb. Podržava video nadzor preko mobilnih telefona i Interneta. Poseduje 1 BNC kompozitni video izlaz, VGA izlaz, 2 audio ulaza/1 izlaz, USB 2.0 x 2 – za lokalni backup i miš. 4 x 10m kabla sa konektorima za video signal + kabal za napajanje kamere. Napajanje za 4 kamere.

Video nadzor komplet Pro Sistem 2

VIDEO NADZOR KOMPLET, IR KAMERA ZA SPOLJAŠNJU MONTAŽU, ANTI VANDAL KAMERA

Video nadzor komplet sa DVR uređajem, hard diskom od 500 gb sadrži 2 kamere: 1 Sony ccd ir kamera za spoljašnju montažu, otporna na vremenske uslove sa ir diodama za noćno snimanje i 1 Sony anti vandal kamera sa ir diodama za spoljašnju ili unutrašnju montažu. DVR uređaj za 4 kamere. Podržava video nadzor preko Interneta, poseduje 1 BNC kompozitni video izlaz, VGA izlaz, 2 audio ulaza/1 izlaz, USB 2.0 x 2 – za lokalni backup i miš. 2 x 10m kabla sa konektorima za video signal + kabal za napajanje kamere. Napajanje za kamere.

Video nadzor komplet Pro Sistem 3

VIDEO NADZOR KOMPLET, 2 IR KAMERE, 2 ANTI VANDAL KAMERE, DVR UREĐAJ, HARD DISK 500 GB

Sadrži kompletnu opremu za ugradnju video nadzor sistema: Digitalni video rekorder Dahua, 4 kanala. Uz DVR ide miš i daljinski. Podržava nadzor preko Interneta i mobilnog telefona. Linux operativni sistem. Potpuno automatizovan i jednostavan za korišćenje. Hard Disk od 500 Gb. Mesec dana neprekidnog snimanja. 2 Sony Antivandal kamere za spoljašnju ili unutrašnju montažu. 2 Sony IR kamere za spoljašnju montažu otporne na vremense uslove. IR diode za noćno snimanje, detekcija pokreta). 4 x 10m kabla za video signal sa konektorima i kabal za napajanje kamera. Napajanje za kamere.

Video nadzor komplet Pro Sistem 4

VIDEO NADZOR KOMPLET, 4 x ANTI VANDAL KAMERA, 4 x IR KAMERA, DVR SNIMAČ, HDD 500 GB

Video nadzor komplet sa 8 kamera. 4 anti vandal kamere sa ir diodama za noćno snimanje, 4 ir kamere za spoljašnju montažu, alu kućište, ir diode za noćni režim rada. Digitalni video rekorder za 8 kamera. Podržava video nadzor sa udaljenih lokacija putem Interneta i mobilnih telefona. Poseduje 1 BNC kompozitni video izlaz, VGA izlaz, 2 audio ulaza/1 izlaz, USB 2.0 x 2 – za lokalni backup i miš. Kablovi sa konektorima, kablovi za napajanje kamera, napajanje za kamere. Hard disk 500 gb.

Video nadzor komplet Pro Sistem 5

Možete nas kontaktirati i sami sastaviti video nadzor komplet koji najviše odgovara Vašim potrebama.