Video nadzor komplet za instalaciju osnovnog video nadzor sistema. PC kartica za video nadzor, 1 dome kamera sa ir diodama, napajanje, kablovi sa konektorima.

Video nadzor komlpet sa PC DVR karticom sadrži svu opremu neophodnu za ugradnju osnovnog video nadzor sistema. PC kartica za video nadzor, 4 kanala, cd. 1 dome kamera sa ir diodama za unutrašnju montažu. 10m kabla sa konektorima za video signal + kabal za napajanje kamere. Napajanje za kameru. Neophodan PC računar sa operativnim sistemom XP ili Windows 7.

Cena kompleta: 130 eur

CENE VIDEO NADZOR KOMPLETA