Tag: video nadzor

monitoring.jpg

Video nadzor sistemi u poslovanju

1. априла 2013.by Protekt SistemBlog0

U današnje vreme sistemi video nadzora postaju gotovo neizostavni deo svakog poslovnog objekta bilo da isti spada u grupu visoko rizičnih ili ne. Iako je većina još uvek skeptična po tom pitanju, treba imati u vidu da video nadzor sistemi povećavaju efikasnost i kontinuitet poslovanja.

Prva misao radnika u objektima gde je instaliran jedan ovakav sistem je da su kamere ugrađene da bi ih poslodavac proveravao. Ali, i radnike i poslodavce koji tako razmišljaju treba edukovati da se vode modelom da su kamere ipak tu prvenstveno zbog bezbednosti radnika i samog objekta što dalje prouzrokuje veću efikasnost u poslovanju.

Instalacija jednog jednostavnijeg video nadzor sistema koji podrazumeva DVR (digitalni video rekorder), 4 kamere i monitoring putem udaljene lokacije nije nimalo jeftina ali je zasigurno isplativa.

  • Imate uvid u trenutnu situaciju u i van objekta 24 časa dnevno.
  • Time se otvara mogućnost sprečavanja situacije koja može da izazove gubitke, štetu ili nasilje.
  • Preventivna zaštita radnika, robe, objekta i kupaca.
bnckonektori.jpg

Kvalitet video signala kod cctv video nadzora

25. марта 2013.by Protekt SistemBlog0

Kvalitet video signala kod cctv video nadzora u mnogome zavisi od kvaliteta i vrste samog kabla kojim se prenosi video signal, konektora, distance od kamera do DVR snimača, postavljanjem kablova i naravno samih kamera.

Da bi dobili maksimalno kavalitetan video signal najbitnije je napraviti dobar projekat potencijalnog video nadzor sistema, odnosno do detalja isplanirati eksploataciju opreme za isti. Da li zbog nestručnosti i neznanja osoblja ili zbog veće zarade (manjeg ulaganja) čest je slučaj da se veoma malo, skoro uopšte ne vodi računa o izboru opreme pri instalaciji video nadzor sistema.

Činjenica je da se video signal može prenosti kako kablovima malog preseka tipa UTP kabla (iako oni imaju drugu namenu), tako i bakarnim kablovima većeg preseka. Ali ni jedan ozbiljniji video nadzor integrator ne sme ovako da razmišlja. Izbor pogrešnog kabla može dovesti do učestalih smetnji na izlazu-monitoru, odnosno distorzije slike.