[one_half_first]

FOGGY SISTEM ZA ZAŠTITU OD KRAĐE ZADIMLJAVANJEM PROSTORIJE

Foggy stvara efekat magle u roku od nekoliko sekundi, što onemogućava da se počinilac kreće i orijentiše slobodno u prostoriji i da traži izlaz. Foggy, pored stvaranja efikasnog alarmnog sistema za otkrivanje uljeza i “aktivno” štiti objekat. Generisano magla stvara prirodnu dezorijentaciju, što sprečava uljeze da završe svoj planirani posao koji su započeli.. Sistem deluje samo u slučaju stvarne potrebe. Stalno praćenje sistema prat inivo tečnosti, temperaturu grejača, status baterije i napajanje iz mreže pod nadzorom.

FOGGY SISTEM DETALJNO

[/one_half_first] [one_half]

INFERNO STROBOCOM – SVETLOSNA BARIJERA

Inferno Strobocop je poslednja generacija svetlosne barijere. Dizajnirane da kreiraju svetlosne efekte i dezorijentaciju u mraku. Počinilac je zaustavljen već u samom vrata. Krajnji rezultat provale je samo pokušaj iste. Inferno Strobocoip se mogu kombinovati sa zvukom prepreke Pakao serije kako bi se povećao uticaj stresa ili može da se koristi kao samostalni uređaj za bezbednost.

INFERNO STROBOCOP DETALJNO

[/one_half]