Infracrvene barijere

Dualne barijere

Pythagoras_2

Detekcija provale na prirodne ograde (ograda)Sabre_fonic

Inteligentna video detekcija i analiza

Sr_IoImage

Fizička opstrukcija sistema

Protector_coil

Perimetrijska zaštita sa elektrostatičkim poljem

Sr_Inteli-Field

Mikrotalasne barijere

Sr_CORAL

Detekcija provale sa spoljnim detektorima

Murena_murena_plus

Detekcija pomoću elektromagnetnog polja kabla ukopanog u zemlju

Sabre_line

Električna ograda

Sr_nemtek1

Sistemi za kontrolu razgovora

Gtr

Sistemi za detekciju vibracije

Sr_Barricade500