Kontrola pristupa bezkontaktnim karticama, šifrom ili identifikacionim privescima

Zaštitite objekat ili prostoriju posebne namene od neovlašćenih ulazaka kontrolom pristupa. Nakon postavljenog sistema, ulazak u određeni deo objekta mogu imati samo lica sa posebnim identifikacionim karticama, ID privescima ili ukoliko poseduju šifru.

Ovaj vid kartične kontrole pristupa idealan je za menjačnice, hotele, firme, zgrade i sve poslovne ili stambene objekte gde je potrebna zaštita od neovlašćenih ulazaka.

Kompletan sistem za kontrolu pristupa sadrži sledeće komponente:

Uređaj za kontrolu pristupa kapaciteta do 1000 korisnika

Kartična kontrola pristupa bezkontaktnim identifikacionim karticama

Kontrola pristupa bezkontaktnim ID privescima

Kontrola pristupa unosom šifre

Krajnji korisnik bira opciju za pristup:

Vremensko ograničenje dozvole pristupa (Primer: Nakon identifikacije ID kartice vrata se otključavaju i nakon 5 sekundi se automatski zaključavaju)