Protekt Sistem d.o.o.

Privredno društvo za projektovanje, montaža, održavanje i distribuiranje sigurnosnih sistema.

.

Adresa: Aleksandra Ace Simovića br. 164, 11500 Obrenovac – Beograd.

Showroom – Office: Aleksandra Ace Simovića br. 164/1, Zabrežje, 11500 Obrenovac

Email: office@protektsistem.rs

Web: www.protektsistem.rs

Informacije i prodaja: +381 64 289 29 48           +381 11 87 555 83

.

PIB: 107788588

Matični broj: 20872772

Šifra delatnosti: 80.20

Naziv delatnosti: Usluge sistema obezbeđenja

Tekući račun: 205-204223-71

Poslovna banka: Komercijalna banka a.d. Beograd

Obveznik PDV-a: Da

Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika izdata od strane Ministarstva unutrašnjih poslova RS na osnovu Zakona o privatnom obezbešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 i 42/2015) broj: 18812 od 12.05.2017. god.

.

[contact_form]


.View Protekt Sistem d.o.o. in a larger map