Ozvučenje za stambene i poslovne objekte (kafići, butici, menjačnice).

Kompletna instalacija i montaža sistema za ozvučenje.

– Zidni zvučnici

– Plafonski zvučnici

– Pojačala

– Mikrofoni

 

Antenske i telefonske instalacije

– Postavljanje nove ili zamena postojeće antenske i telefonske instalacije

– Razdelnici za povezivanje više televizora na sistem kablovske televizije

– Dodavanje novih telefonskih aparata u postojeću telefonsku mrežu

– Dekorativne antenske i telefonske utičnice

 

Računarske mreže

– Projektovanje i instalacija lokalnih računarskih mreža

– Povezivanje računara i perifernih uređaja u novu ili postojeću mrežu

– Deljenje Internet konekcije

– Montaža opreme za bežični Internet

– Dekorativne utičnice za Internet priključak