www.protektsistem.rs

 Inferno Strobocop je poslednja generacija svetlosne barijere. Dizajnirane da kreiraju blistavi efekte i dezorijentaciju u mraku. Počinilac je zaustavljen već u samom vrata. Krajnji rezultat provale je samo pokušaj iste.
Inferno Strobocop se mogu kombinovati sa zvukom prepreke Pakao serije kako bi se povećao uticaj stresa ili može da se koristi kao samostalni uređaj za bezbednost.

• Intenzivni dezorijentišući treptaji
• Teško se vide – teško do sabotiranja
• Smanjuje osećaj orijentacije
• Kompatibilan sa svim tipovima alarmnog sistema

.

Inferno Strobocop instaliran ne dozvoljava počiniocu da iskoristi vreme između aktiviranja alarma i dolazak bezbedonosnog osoblja da se uvuče i ukrade dragocenosti. Dezorijentišući bljeskovi Pakao Strobocop smanjuju procenu udaljenosti i osećaj orijentacije, pri čemu je nemoguće izvršiti pljačku.
• Intenzitet treptaja: 7-12 treperenja / sek.
• Dimenzije: 620 mm
• B: 240 mm
• D: 200 mm
• Masa: 5 kg
• Snaga: 230V , 50/60 Hz, 1500 V
• Osigurač: 10A