HD video nadzor

HD SISTEMI ZA VIDEO NADZOR

HD tehnologija u kamerama i DVR uređajima nudi kvalitet slike u rezoluciji 1 i 2 megapiksela, po ceni približnoj klasičnim analognim sistemima preko koaksialnog kabla. Prednosti HD tehnologije su:
– mogućnost spajanja Analognih, HD i IP HD kamera na sve HD video snimače,
– daleko bolji kvalitet rezolucije slike (720p i 1080p),
– bez kašnjenja video signala,
– bolje sažimanje podataka,
– prenos video i audio podataka kroz jedan koaksijalni kabl,
– mogućnost prenosa slike do 500m,
– jednostavna nadogradnja postojećeg analognog sistema s HD tehnologijom.

Turbo HD

www.protektsistem.rs

HD-TVI video nadzor

AHD

www.protektsistem.rs

 AHD video nadzor

 

Top