Postavljanje elektroinstalacija visokog i niskog napona – 066 2 444 22

Strom Elektrotehnika Obrenovac izvodi elektro radove stručno i profesionalno jer greške prilikom izvođenja mogu proizvesti neželjene efekte. Neke od usluga koje pružamo jesu:

 • Uvođenje kompletne elektro instalacije visokog i niskog napona u novoizgrađenim objektima
 • Rekonstrukcija i zamena postojećih elektro instalacija visokog i niskog napona
 • Uvođenje/rekonstrukcija antenskih i audio instalacija
 • Uvođenje/rekonstrukcija telekomunikacionih i signalnih instalacija
 • Ugradnja LED, dekorativne i kućne rasvete

Pored izvođenja radova elektroinstalacija, vršimo i elektro radove kao što su:

 • Ugradnja/zamena antenskih, telefonskih, internet priključaka
 • Priključivanje potrošača na mrežu (šporeta, bojlera…)
 • Zamena grejača na šporetu
 • Zamena grejača na bojleru
 • Ugradnja/zamena prekidača
 • Ugradnja/zamena prekidača na kablu
 • Ugradnja/zamena utikača
 • Ugradnja/zamena utičnica
 • Ugradnja/zamena automatskih osigurača
 • Ugradnja/zamena sijaličnih grla na lusterima
 • Ugradnja/zamena običnih sijaličnog grla
 • Ugradnja/zamena sijaličnog kabla
 • Ugradnja/zamena zidnih lampi
 • Ugradnja/zamena indikatorskih prekidača
 • Ugradnja/zamena kompletnih indikatora
 • Ugradnja/zamena lustera
 • Ugradnja/zamena plafonjera
 • Ugradnja/zamena zvona
 • Ugradnja/zamena ventilatora
 • Ugradnja/zamena spratnih tabli

 

CENOVNIK ELEKTRO RADOVA

066 2 444 22  :: www.stromelektro.rs  ::  office@stromelektro.rs  ::  facebook.com/stromelektro