PTK5507

www.protektsistem.rs

Touch-screen LCD tastatura (7”) za DSC alarmne centrale serije Power (v4.2 i više).

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PK5500

www.protektsistem.rs

LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključak.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RFK5500

www.protektsistem.rs

LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključak, ugrađen modul bežičnog proširenja RF5132.

Cena: u cenovniku

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RFK5500

www.protektsistem.rs

LCD tastatura sa programabilnim porukama na srpskom jeziku, 5 programabilnih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključaka, ugrađen modul bežičnog proširenja RF5132.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PK5501

www.protektsistem.rs

LCD tastatura sa simbolima, podržava 64 zone, 5 funkcijskih tastera, FAP, ulazno/izlazni priključak.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RFK5501

www.protektsistem.rs

LCD tastatura sa simbolima za alarmnnu centralu sa ugrađenim RF5132-433 bežičnim modulom.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PK5508

www.protektsistem.rs

LED tastatura sa 8 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključak.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PK5516

www.protektsistem.rs

LED tastatura sa 16 lampica zona, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključak.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PC1404RKZ

www.protektsistem.rs

LED tastatura sa 8 lampica zona i 8 lampica/ikona statusa sistema, 5 funkcijskih tastera, 3 zasebna alarmna tastera (FAP), ulazno/izlazni priključak.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PC1555RKZ

www.protektsistem.rs

Dodatna 6 zonska LED tastatura za PC1565, 1 ulaz za zonu, 5 lampica sistema.

Cena: u cenovniku

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

U CENOVNIKU SE NALAZE I ARTKLI KOJI NISU GORE POBROJANI

 

Sve cene su informativnog karaktera, podložne su promenama i iskazane u EUR, bez obračunatog PDV-a.
Plaćanje se vrši u dinarima, po važećem prodajnom kursu poslovne banke.