Video nadzor sistemi u poslovanju

1. априла 2013.by Protekt SistemBlog0

monitoring.jpg

U današnje vreme sistemi video nadzora postaju gotovo neizostavni deo svakog poslovnog objekta bilo da isti spada u grupu visoko rizičnih ili ne. Iako je većina još uvek skeptična po tom pitanju, treba imati u vidu da video nadzor sistemi povećavaju efikasnost i kontinuitet poslovanja.

Prva misao radnika u objektima gde je instaliran jedan ovakav sistem je da su kamere ugrađene da bi ih poslodavac proveravao. Ali, i radnike i poslodavce koji tako razmišljaju treba edukovati da se vode modelom da su kamere ipak tu prvenstveno zbog bezbednosti radnika i samog objekta što dalje prouzrokuje veću efikasnost u poslovanju.

Instalacija jednog jednostavnijeg video nadzor sistema koji podrazumeva DVR (digitalni video rekorder), 4 kamere i monitoring putem udaljene lokacije nije nimalo jeftina ali je zasigurno isplativa.

  • Imate uvid u trenutnu situaciju u i van objekta 24 časa dnevno.
  • Time se otvara mogućnost sprečavanja situacije koja može da izazove gubitke, štetu ili nasilje.
  • Preventivna zaštita radnika, robe, objekta i kupaca.

Ok, neko od menadzmenta kompanije će reći ne treba nama video nadzor, naša roba i imovina su osigurani. A radnici? Ovakvim razmišljanjem se samo potvrđuje neophodnost video nadzor sistema, ali ono što je još bitnije u modernom poslovanju je vreme.

Ukradena roba kao i gubitak usled nastale štete na objektu su pokriveni polisom osiguranja. A da li ste osigurali vreme? Da li će polisa pokriti penale prema kupcu zbog kašnjenja u isporuci? Da li će osigurati bazu podataka koja se nalazila u ukradenim računarima?

Razmišljanja ovog tipa mogu samo da dovedu do gubitka u poslovanju. Uštedom na video nadzoru (time što ga nećete ugraditi) isključujete mogućnost kompanije da konstantno profitira time što bi uveli jedan ovakav sistem.

Nadam se da sam u ovom kratkom tekstu izneo dovoljno čvrste argumente zašto su video nadzor sistemi postali neophodni deo modernog poslovanja. Ovo je samo jedan mali deo prednosti video nadzora za povećanje efikasnosnti poslovanja i razbijanja skepticizma kod određenog broja poslodavaca, vlasnika kompanija, direktora itd…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *