2013 / 04

monitoring.jpg

Video nadzor sistemi u poslovanju

1. априла 2013.by Protekt SistemBlog0

U današnje vreme sistemi video nadzora postaju gotovo neizostavni deo svakog poslovnog objekta bilo da isti spada u grupu visoko rizičnih ili ne. Iako je većina još uvek skeptična po tom pitanju, treba imati u vidu da video nadzor sistemi povećavaju efikasnost i kontinuitet poslovanja.

Prva misao radnika u objektima gde je instaliran jedan ovakav sistem je da su kamere ugrađene da bi ih poslodavac proveravao. Ali, i radnike i poslodavce koji tako razmišljaju treba edukovati da se vode modelom da su kamere ipak tu prvenstveno zbog bezbednosti radnika i samog objekta što dalje prouzrokuje veću efikasnost u poslovanju.

Instalacija jednog jednostavnijeg video nadzor sistema koji podrazumeva DVR (digitalni video rekorder), 4 kamere i monitoring putem udaljene lokacije nije nimalo jeftina ali je zasigurno isplativa.

  • Imate uvid u trenutnu situaciju u i van objekta 24 časa dnevno.
  • Time se otvara mogućnost sprečavanja situacije koja može da izazove gubitke, štetu ili nasilje.
  • Preventivna zaštita radnika, robe, objekta i kupaca.