Kvalitet video signala kod cctv video nadzora

25. марта 2013.by Protekt SistemBlog0

bnckonektori.jpg

Kvalitet video signala kod cctv video nadzora u mnogome zavisi od kvaliteta i vrste samog kabla kojim se prenosi video signal, konektora, distance od kamera do DVR snimača, postavljanjem kablova i naravno samih kamera.

Da bi dobili maksimalno kavalitetan video signal najbitnije je napraviti dobar projekat potencijalnog video nadzor sistema, odnosno do detalja isplanirati eksploataciju opreme za isti. Da li zbog nestručnosti i neznanja osoblja ili zbog veće zarade (manjeg ulaganja) čest je slučaj da se veoma malo, skoro uopšte ne vodi računa o izboru opreme pri instalaciji video nadzor sistema.

Činjenica je da se video signal može prenosti kako kablovima malog preseka tipa UTP kabla (iako oni imaju drugu namenu), tako i bakarnim kablovima većeg preseka. Ali ni jedan ozbiljniji video nadzor integrator ne sme ovako da razmišlja. Izbor pogrešnog kabla može dovesti do učestalih smetnji na izlazu-monitoru, odnosno distorzije slike.

Video signal kod cctv kamera se prenosi koaksijalnim kablovima. Sve cctv kamere emituju video signal balansiran na 75 oma, dok uređaji poput monitora i snimača prihvataju izbalansirani kompozitni video signal sa 75 omskim otporom. Dakle, ukoliko je otpor manji ili veći smetnje pri prenosu video signala su neminovne. Takođe pri izboru kabla za implementaciju treba obratiti pažnju na distancu od kamere do dvr snimača. Tako postoje kablovi za male, srednje i velike distance.

Ukoliko je razdaljina do 305m, koristi se koaksijalni kabal tipa RG-59.

Za razdaljine do 450m koristi se kabal RG-6, dok se u slučajevima gde je ruta od kamere do snimača dužine do 900m koristi koaksijalni kabal tipa RG-11. Za sve tri vrste kabla koriste se isključivo BNC konektori.

Ukoliko iz nekog razloga pri postavljanju kablova postoji potreba za savijanjem istih, vodi se računa da savijanje kabla ne bude u prečniku manjem od 6 cm, kao i da ne budu bliži od 30 cm od kabla za napajanje.

Iako postoji mišljenje da je ugradnja video nadzor sistema po principu Plug and Play, iz ovog teksta se vidi da nije baš tako. Varijante tipa ,,uradi sam,, se nikako ne preporučuju ukoliko računate na kvalitet. Kada kažem ,,uradi sam,, mislim na kupovinu opreme na slepo, od nestručnih ljudi bez isplaniranog projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *